Kalendarz

Zapraszam czule na matę 

Shadow

Yoga Classic

Poniedziałki 19:30
Vinyasa joga w Butikowym Centrum Holistycznym

Joga dla Indywidualistów

Wtorki i Czwartki 20:00
Kurs 3 mies. w Stan Skupienia

Shadow

Joga na stres

Piątki 16:30

Kurs 8 spotkań w Stan Skupienia

Korpo Joga

Środy 17:15

Zajęcia jogi w Artegence

Shadow

Joga Lab

Środy 20:15

Vinyasa joga warsztatowo w SS

Joga Slow Lab

Piątki 18:15

Slow Vinyasa w SS

Wejdź ze mną na matę!

7.png

Vinyasa Yoga

Styl jogi oparty na płynnym ruchu, tzw. flow, które wyznacza oddech.  Zatrzymania w asanach są relatywnie krótkie, dlatego

masz wrażenie niemal płynąć w rytm praktyki. Zajęciom towarzyszy muzyka, tempo jest raczej dynamiczne. To wszystko sprawia,

że vinyasa yoga ma sporo wspólnego z tańcem! 

Każde zajęcia to inna  sekwencja asan, wszystko zależy od kreatywności nauczyciela. Często lekcje mają jednak swój przewodni temat, np. otwieranie bioder, balans, czy wzmocnienie.

Vinyasa uwzględnia wszystkie indywidualności praktykujących

i pozwala dostosować praktykę do swoich możliwości. 

Moje zajęcia: Kobieca joga; Yoga Lab, Yoga Slow Lab.

7.png

Hatha Yoga

Nazwa hatha jogi pochodzi od sanskrytu “ha” – oznacza energię aktywną, gorącą, słoneczną, męską. "Tha" - pasywną, zimną, księżycową, kobiecą. Hatha jest stanem ich równowagi. Celem hatha jogi jest zrównoważenie wewnętrznej energii, czyli prany. 

Praktyka poprawia nie tylko samopoczucie fizyczne, ale i psychiczne. 

 

Hatha jest tradycją jogi u źródeł. Bazuje na asanach, procesach oczyszczających (krija) oraz kontroli oddechu (pranajama).

W odróżnieniu od vinyasy, główną rolę odgrywa trwanie w pozycji, przez co praktyka przybiera bardziej uważną, medytacyjną formę. 

Moje zajęcia: Joga dla indywidualistów; Joga na stres; Korpo yoga.

7.png

Ashtanga Yoga

Ashtangę wybrałam na swoją osobistą praktykę, nie mniej prowadzone przeze mnie zajęcia często inspirowane są tradycyjną, sekwencją  asan z pierwszej serii.  Rozpoczynamy powitaniem słońca, następnie pozycje stojące, siedzące i inwersje.

Ashtanga bazuje na czterech podstawowych elementach: oddechu ujjayi, płynnych przejściach (vinyasa), punktach koncentracji wzroku (drishti) i bandach. Joga w tym podejściu praktykowana jest najczęściej w stylu mysore, czyli indywidualnie, we własnym rytmie. Ashtanga jest mocno wymagającym fizycznie stylem jogi, 

dzięki czemu praktyka staje się intensywna, a praktykujący – coraz bardziej zdyscyplinowany.

Moje zajęcia: Vinyasa oparta na sekwencji ashtanga jogi

Spotkajmy się na macie

Dziękuję!